Geschiedenis

De oorsprong van het bedrijf ligt aan de Blaakschedijk, Mijnsheerenland. Hier is Jan van Dueren den Hollander, vader van de huidige eigenaren, begonnen met een bedrijf met melkvee en akkerbouw. Al snel bleek het melkvee niet ideaal en werden er fruitbomen aangeplant. Toen twee van de vijf zoons in het bedrijf kwamen werd er van de fruitteelt overgestapt op witlof en dit werd dan ook het nieuwe hoofdgewas. Al snel was het tijd voor uitbreiding en werd het huidige bedrijf in Oud-Beijerland gekocht. In 2002 is besloten om te stoppen met het kweken van witlof. De witlofkweekcel en de andere bewaarcellen zijn geschikt gemaakt voor aardappelbewaring. Tegenwoordig draait dan ook alles om de teelt en de bewaring van de aardappelen. Hiervoor beschikken wij over kistenbewaring met mechanische koeling voor de lange bewaring.

bewaring

Zoals hierboven al eerder vermeld beschikken wij over een kistenbewaring met mechanische koeling voor de lange bewaring. Over mechanische koeling beschikten wij al om de witlof bij temperaturen onder het nulpunt te kunnen bewaren. Toen besloten werd om te stoppen met de teelt en het trekken van witlof, is de witloftrekkerij omgebouwd tot aardappelbewaarcel. Vanwege de goede ervaringen met de mechanische koeling en de al aanwezige voorzieningen hebben we ook in deze bewaarcel mechanische koeling toegepast. Dit bevalt ons nog steeds zeer goed, we kunnen tot in juni/juli aardappelen afleveren die uitstekend van kwaliteit zijn.

Certificering

Global Gap Voor de teelt van aardappelen zijn wij Global GAP gecertificeerd.Global GAP staat voor 'The Global Partnership for Good Agricultural Practice'. Dit zorgt ervoor dat onze aardappels over de hele wereld geëxporteerd mogen worden.

 

AH Voor de teelt van aardappelen beschikken wij ook over het certificaat 'AH Protocol for Residue Control'. Hiermee wordt de traceerbaarheid van het product gewaarborgd zodat binnen enkele uren de oorsprong van de aardappelen achterhaald kan worden.

 

Productschap Akkerbouw

Onze tarwe is gecertificeerd volgens de 'Beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid GZP primaire sector', opgesteld volgens het productschap akkerbouw.

 

Suikerunie

De suikerbieten zijn gecertificeerd volgens de criteria gesteld door de Suikerunie.

 

Stichting Veldleeuwerik

VeldleeuwerikSinds maart 2012 doen wij mee aan het duurzaamheidsproject van Stichting Veldleeuwerik. Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor heeft ze een eigen duurzaamheidssystematiek 'Veldleeuwerik' ontwikkeld. 
De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

H-Wodka

Veldleeuwerik "De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart
heeft als doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud/ontplooiing van landschappelijke waarden." Wij zijn al enkele jaren bij deze stichting betrokken en hebben onder meer een perceel laten optimaliseren door de GeoAkker Optimalisatie Software (GAOS). Dit perceel heeft een ronde kant en een punt wat het lastig maakt om dit perceel te bewerken. Met behulp van GAOS is dit perceel optimaal ingedeeld en is met behulp van akkerranden een goed bewerkbaar perceel gecreëerd.

Hieronder perceel 'Hermaantje' optimaal ingedeeld met GAOS. Tussen de blauwe en dikgedrukte gele lijn bevind zich de natuurakker of akkerrand. De dikgedrukte rode lijnen geven de spuitpaden aan, de dunne rode lijnen de bewerkingslijnen. De dunne gele lijnen zijn de bewerkingslijnen op de kopakker.


(klik op de foto voor een vergroting)