Graan

Wintertarwe:

Wintertarwe kan van half september tot half januari worden gezaaid, hoe later er wordt gezaaid hoe meer het ten koste gaat van de opbrengst.
Aan het begin van de teelt wordt er gespoten tegen onkruid en later wordt er tegen schimmels en luizen gespoten.
Tijdens de teelt kan er mest toegediend worden, in een droog voorjaar kan dit in de vorm van dierlijke mest, daarnaast worden er ook voedingsstoffen toegediend in de vorm van kunstmest.
Als het een goede zomer is geweest kan er eind juli al begonnen worden met de oogst van wintertarwe, waarna het geoogste graan wordt afgevoerd naar de afnemer.

Zomertarwe:
In februari wordt de zomertarwe gezaaid, deze tarwe is enkele weken later rijp als de wintertarwe, maar de bewerkingen zijn verder hetzelfde als bij wintertarwe.

 

Zaaien

Dorsen