Voorjaar 2018

17-06-2018

Dit voorjaar kenmerkte zich in 1 woord: lastig. De late vorstperiode zorgde ervoor dat de grond heel mooi verkruimelde en goed te bewerken was. Echter zorgde de voortdurende regen in maart en ook nog verder in april ervoor, dat er pas op 21 april de eerste suikerbieten werden gezaaid, in een overigens nog steeds heel mooi zaaibed. In dezelfde week werden ook de uien gezaaid en volgde er helaas weer een flinke hoosbui. Er ontstaat door die intensieve neerslag vaak een dikke ondoordringbare korst op het land, waar jonge kiemende plantjes maar moeilijk doorheen kunnen groeien. Op 1 perceel uien hebben we vlak na het kiemen van de uien met een wiedeg en rol die dikke korst weer fijn gemaakt om een ongestoorde groei van de ontkiemende uienplantjes te waarborgen.

De volgende klus was het poten van de aardappelen, ook dat ging in fases. In de eerste week is er heel veel werk verzet en ging het poten zeer voorspoedig, vooral ook door de mooi verkruimelende grond. In het daarop volgende weekend en de maandag daarna viel er meer dan 60mm regen en stonden sommige percelen geheel of gedeeltelijk enige tijd onder water. De pootaardappelen bleken op sommige stukken te verrotten in de grond en moesten opnieuw gepoot worden. Tegelijkertijd moesten ook de laatste percelen nog gepoot worden. Samen met het opnieuw poten zorgde dit voor een zeer drukke periode, mede omdat de eerst gepote percelen al weer aangefreesd moesten worden.

Inmiddels zijn de voorjaarswerkzaamheden afgerond en gaan we verder met de gewasverzorging en afleveren van aardappelen en uien.

Groeiseizoen 2017

07-08-2017

Het voorjaar van 2017 gaf een voorspoedige start. De grond viel er mooi en het was goed mogelijk om een mooi zaaibed te maken voor de bieten en de zaaiuien. De opkomst van deze gewassen was dan ook goed, al zijn de uien nog wel een keer beregend om voor een gelijkmatiger opkomst te zorgen.

Ook het poten van de aardappelen verliep vlot, nadat er eerst een mengsel van rundvee en varkensdrijfmest was uitgereden. Het is altijd weer een hele kunst om genoeg pootgoed te hebben en ook niets over te houden. Zeker als je veel verschillen rassen teelt.

Het was al met al een voorjaar uit het boekje met veel werkbare dagen en af en toe een buitje, wat weer gunstig was voor de onkruidbestrijding.

Het begin van de teelt was vrij droog en we hebben dan ook al snel besloten om de aardappelen te gaan beregenen voor een mooie kwaliteit en voldoende knollen en om voldoende loof te krijgen. Eind juni, begin juli viel er weer genoeg regen en konden we de natuur zijn gang weer laten gaan.

Inmiddels is de conservenerwten oogst achter de rug en die was goed. Ook de gaanoogst is in volle gang, maar wordt geplaagd door regenachtig, onstabiel weer, zodat het niet erg vlot gaat. Opbrengst en kwaliteit zijn goed.

Op de geoogste percelen zijn inmiddels groenbemesters gezaaid, bestaande uit een mengsel van veel verschillende planten. Ook is er compost en geitenmest verspreid. Dit alles om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en te verbeteren.

Promotiefilmpje "De Hoeksche Boer Maakt het Waard"

22-08-2016

In het project "De Hoeksche Boer Maakt Het Waard is van iedere deelnemer een filmpje gemaakt. Hij stond al een tijdje op YouTube, maar nu ook op onze site:

Nieuwbouw bewaarloods

13-08-2016

Eind van dit jaar gaan we beginnen met de bouw van een nieuwe bewaarloods. Dit zal een kistenbewaring worden voor zowel aardappels als uien. We zullen zelf hoofdaannemer zijn tijdens deze bouw, dat wil zeggen dat we alle verschillende bedrijven zelf bij elkaar gaan zoeken. DLV heeft tekeningen gemaakt en het vergunningstraject doorlopen. Het doel is om uiteindelijk een energiezuinige bewaring neer te zetten, met een nieuw droogprincipe. Later volgen hier meer details over.

Zomer 2016

13-08-2016

Dit jaar is weer een jaar van vele extremen. In het voorjaar hebben we te maken gehad met hagel wat voor schade heeft gezorgd in de zaaiuien. Vervolgens veel overvloedige regenval tijdens de bloei van de tarwe en het begin van de groei van de aardappelen. Dit heeft er voor gezorgd dat de tarwe opbrengst tegenvalt, maar ook de kwaliteit is lager dan normaal. De aardappels hebben door de vele regen weinig wortels hoeven te ontwikkelen, het water zat immers niet diep. In de droge periode die volgde in juli hebben we dan ook het haspel weer uit de schuur moeten halen om te beregenen. We hebben niet alleen de aardappels, maar ook de uien beregend. Een maand daarvoor hebben de zaaiuien juist door de vele regenval nog veel schade opgelopen.
Begin juli hebben we de laatste aardappels afgeleverd aan de Nedato. Deze hadden als bestemming de frietaardappelzak in de AH winkel. De kwaliteit was nog perfect, ze kwamen nog zeer hard uit de kist.
Tweede helft juli hebben we de Jagro plantuien gerooid en opgeladen. Deze gingen direct naar de afnemer van Meir. Over de opbrengst zijn we goed te spreken, de plantuien stonden op de betere helft van het perceel en hadden weinig last van het overvloedige water. De erwten zijn eind juli gedorst door loonbedrijf Verschoor-Oomen. Ook hierin hebben we waterschade gehad en veel donker en nat weer tijdens de bloei, waardoor de opbrengst niet zo hoog was als in voorgaande jaren.
In het kader van grondverbetering hebben we voor zover mogelijk meteen groenbemesters gezaaid, op het erwtenland hebben we vooraf nog compost gestrooid. Voor het bewerken van de groenbemesters hebben we bij firma Perdeams een Tehnos klepelmaaier gekocht. Deze heeft zich vorig najaar tijdens de groenbemeste bewezen. Met deze klepelmaaier hebben we meer capaciteit om de groenbemester te klepelen, zodat deze nog een aantal dagen kan verteren voordat er geploegd wordt.
De Bodemwaarde proef, waar we Mycorrhiza hebben toegediend en N-xt meststoffen toepassen, loopt nog steeds door. Inmiddels hebben we twee keer een proefrooiing gedaan en de resultaten zijn veelbelovend. De planten in de proef hebben meer tal, de knollen zijn uniformer van maat en de knollen zijn minder behangen met grond. De oogst zal daadwerkelijk uitwijzen of de opbrengst beter is, ook kunnen we na een aantal weken opslag iets zeggen over de schilkwaliteit.
Proefrooiingen in andere aardappels geven wisselende beelden. Sommige rassen liggen goed op schema om een goede oogst te geven, andere rassen hebben het al vroeg af laten weten (Ballerina). Het ATR pootgoed is inmiddels allemaal doodgespoten, de maatsortering is erg goed naar het nu lijkt.

Voorjaar 2016

01-04-2016

Afgelopen week zijn de bieten gezaaid en ook ons nieuwe gewas, tweede jaars plant uien, zitten in de grond en wortelen al goed. Afgelopen winter zijn we druk geweest met machine onderhoud en het maken van plannen voor het nieuwe groeiseizoen. Altijd weer een hele puzzel om het bouwplan in te vullen.
Binnen onze Veldleeuwerik studieclub in de Hoeksche Waard hebben we de afgelopen periode veel gediscussieerd over bodem leven en bodem verbetering. Als gevolg daarvan gaan we dit jaar een proef aanleggen waarin we minder gebruik gaan maken van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest (zouten), in plaats daarvan gaan we mycorrhiza en niet zouten meststoffen toepassen. Mycorrhiza is een samenwerking tussen schimmeldraden en planten waardoor de plant in staat is om meer nutrienten uit de bodem te halen in ruil voor suikers die de schimmel kan gebruiken. Een kopje gezonde bodem kan wel kilometers aan schimmeldraad bevatten. Binnen onze Veldleeuwerik studieclub gaan alle negen boeren een dergelijke proef aanleggen, dit in het kader van het project 'De Hoeksche boer maakt het Waard'. We proberen op deze manier van traditionele landbouw meer op te schuiven richting de ecologische landbouw.
Belangrijk onderdeel van dit plan is de aanvoer van organische stof, dit doen we middels het telen van groenbemesters, aanvoer van mest, stro hakselen en aanvoer van groencompost. Om binnen de wet en regelgeving voldoende ruimte te houden voor de aanvoer van organische stof gaan we rijen bemesting toepassen in de aardappelteelt. Hiervoor zijn er een granulaatstrooier en een rijenbemester aangeschaft, zodat we fosfaat kunnen strooien bij het poten en urean toedienen bij het beddenfrezen. We gaan toe naar een systeem waarbij de bodem gevoed wordt en niet de plant wat ervoor zorgt dat de mineralen die al in de bodem aanwezig zijn beschikbaar komen voor de planten. Als het bodemleven beter op pijl is zullen de planten ook weerbaarder worden tegen plagen en ziektes. Een evenwichting bodemleven kan er ook voor zorgen dat er minder problemen zijn met bodem gebonden plagen en ziektes. Een volgende stap is overgaan op niet kerende grondbewerking (NKG) hiermee experimenteren we al op kleine schaal, maar we zijn er nog wel wat huiverig voor op onze klei grond. Dit in verband met voldoende waterberging en losse grond in het voorjaar.
Dit jaar telen we: aardappels, winter tarwe, suikerbieten, maïs, winter gerst, conserve erwten, zaai uien en tweede jaars plant uien.
Verder zijn de uien van 2015 allemaal verkocht voor goede prijzen maar de netto kilogram opbrengst viel niet mee. Ook is er een start gemaakt met het afleveren van de aardappelen en zijn deze inmiddels te vinden in alle fialen van de Albert Heijn.

Verslag inwerken groenbemesters en ploegen van 22-10-2015

27-10-2015

We hadden te maken met goed ontwikkelde groenbemesters, te weten bladrammanas (LG Doublet Plus) en Japanse haver (LG Silke Plus), waardoor er een flinke groene massa ondergewerkt moest worden.
Op een ander perceel stonden gele mosterd (LG Saloon Plus) en Italiaans raaigras (LG Italiaans Plus), ook allebei een goed ontwikkeld gewas, waarbij het duidelijk was, dat bij het ploegen het gele mosterd land droger was en kruimeliger viel in vergelijking met het Italiaans grasland.
Het liefste hebben we een goed ingewerkte groenbemester, die ook nog eens verkort/gekneusd is om een goede vertering te krijgen.
De bladrammanas is zonder voorscharen niet goed onder te ploegen.
De Kverneland CLC pro classic zonder klepelen werkt het gewas erg door elkaar in de grond, waardoor het bij het ploegen toch iets meer stroopte.
De Qualidisc van Kverneland en de Väderstad carrier met crosscutter gaven bij het ploegen vergelijkbare resultaten. Niet alles was voor 100% ondergeploegd, maar zeker acceptabel en geen last van stropen bij het ploegen. Het inwerken van de Väderstad was misschien iets beter.
De McConnell SR620 heeft een grote capaciteit en kan veel aan. Bij veel groene massa legt hij het maaisel iets teveel op zwaden, waardoor de verdeling later in de bodem ook niet goed is. In de bladrammanas gaf een aangepaste instelling wel een goed resultaat.
De oppervlakkige bewerking van de Väderstad in de Japanse haver gaf bij het ploegen tegen de rijrichting in toch wel last van stropen.
Bij het ploegen gaf de Japanse haver was er 5% meer slip van de ploegtractor, dit lijkt een beetje op de opmerking boven aan dit verslag aangaande het verschil tussen gele mosterd en Italiaans raaigras.
De Tehnos frontklepelmaaier moet iets minder toeren maken, waardoor het gewas meer versnipperd wordt in plaats van verpulverd. Met deze klepelmaaier is het mogelijk om te ploegen zonder voorscharen om zo een betere verdeling in de bouwvoor te krijgen. Het gewas is zonder voorscharen toch goed onder te werken.
Het gedeelte van het perceel Japanse haver dat niet was bewerkt hebben we met de rotorkopeg zeer oppervlakkig ingewerkt/platgedrukt en dat ploegde verder goed. Een probleem blijft natuurlijk wel, dat alles in een laag onderin de voor komt te liggen.
Een risico van inwerken van een groenbemester op kleigrond is natuurlijk dat er regen in valt, waardoor de trekkracht bij het ploegen enorm afneemt.
Het beste voor inwerken en verteren is volgens ons: grof klepelen, dan inwerken en dan ploegen. Dit is natuurlijk wel een dure oplossing met ook wat risico, veel brandstofverbruik en insporing.
De meest praktische oplossing voor ons is dan misschien toch een frontklepelmaaier en dan ploegen zonder voorscharen.

groeiseizoen 2015

06-09-2015

Het is al weer al weer een tijdje geleden sinds er een update is geweest op de site. Intussen is er veel gebeurd en geoogst op het bedrijf. Het groeiseizoen kunnen we beschrijven als droog, veel regen was er niet en de gewassen hadden het niet gemakkelijk. Regen uit de lucht was zeldzaam deze zomer en als het viel was het vaak een kleine hoeveelheid. Daarom hebben wij ook dit jaar de aardappels beregend, met hulp van de diverse sensoren die wij geplaatst hebben. Omdat beregenen duur is en zich niet altijd uit lijkt te betalen, helpen de sensoren ons in het nemen van beslissingen. In de voorjaarsupdate is beschreven hoe de sensoren werken. Tijdens het groeiseizoen zijn er met zowel de sensor van Dacom als Agrometius ervaringen opgedaan. Hieruit is gebleken dat de Geobas van Agrometius, meer informatie geeft en een nuttige ´tool´ is. Het nadeel is dat de installatie wat expertise en aandacht vraagt. De Dacom sensetion sensoren zijn erg gemakkelijk te installeren, maar hebben een beperktere informatie voorziening.

De gewassen zijn ondanks de droogte toch relatief goed gegroeid. De proefrooiingen gaven geen slecht beeld maar als de oogst binnen is weten we meer. Ongeveer de helft van onze aardappels is al dood gespoten omdat ze aan de maat zijn. Veel tafelaardappels mogen die grover worden dan 70mm in doorsnede. Hierdoor moeten wij ze meestal voortijdig doodspuiten, zodat ze niet te grof worden.

De tarwe oogst zit er al wel op voor dit jaar, deze is zeer voorspoedig gelopen. Binnen één week tijd is alle tarwe geoogst. De kwaliteit was goed en de opbrengst ook. Daarnaast zijn ook de conservengroenten geoogst, ondanks de regen zijn de sperziebonen en erwten netjes van het land gekomen en zitten inmiddels in de diepvries of potje. Ook hebben wij diverse groenbemesters gezaaid en compost gestrooid. Dit jaar is er een project in samenwerking met stichting Veldleeuwrik. Er zijn vier verschillende groenbemesters van Limagrain gezaaid op twee percelen. Dit najaar gaan wij een demonstratie organiseren over het inwerken van deze groenbemesters. Hierbij zullen verschillende machines aan bod komen en uitleg over de groenbemesters gegeven worden. Meer informatie hier over volgt!

Wanneer de omstandigheden het toelaten zal de oogst van de aardappels en uien beginnen. Een drukke tijd die hopelijk zonder al te veel problemen zal verlopen.

 

de hoeksche boer maakt het waard

18-06-2015

Binnen de stichting Veldleeuwerik is op 18 juni 2015 de aftrap gegeven voor het pilotproject 'De Hoeksche boer maakt het waard'. In dit project zullen wij ons samen met 8 collega telers uit de Hoeksche Waard de komende twee jaar extra intensief bezig houden met duurzaamheid. In ons geval zullen wij gaan focussen op bodemvocht en beregening en het verbeteren van de bodemkwaliteit met groenbemesters. Hiervoor zullen we met de Sensetion vochtsensoren van Dacom en de GeoBAS sensor van Agrometius de vochttoestand van de bodem monitoren. Op het gebied van de groenbemesters zal een samenwerking aangegaan worden met Limagrain. Een aantal verschillende typen groenbemesters zal worden gezaaid na de oogst van het graan en de erwten. Tijdens het winterklaar leggen van de percelen zal aandacht zijn voor verschillende bewerkingsmethoden van de groenbemester.

Meer informatie is te vinden op de website van de Hoeksche boer maakt het waard.

voorjaar 2015

18-06-2015

We zijn inmiddels volop bezig met het groeiseizoen 2015. Tot nu toe kenmerkt deze zich door lage temperaturen en weinig regen. Het poten van de aardappels verliep dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar veel beter. Vorig jaar was de grond moeilijk te bewerken en fijn te krijgen vanwege het uitblijven van de vorst in de winter van 2013. De winter van 2014 had ook niet veel vorst, maar tot ieders verbazing bleek de grond goed te bewerken en mooi te verkruimelen wat zorgde voor een mooi pootbed voor de aardappelen. Op de eerste percelen beginnen de aardappelplanten inmiddels het perceel te sluiten.

Dit jaar werken we ook voor het eerst met de Sensetion vochtsensoren van Dacom en het GeoBAS bodemstation van Agrometius. Met deze vochtsensoren zullen we binnen het project Veldleeuwerik proberen om op de juiste momenten beslissingen te nemen om te beregenen en hoeveel water er gegeven moet worden. Inmiddels hebben we de eerste beregening uitgevoerd op een perceel met o.a. aardappels van het ras Ballerina. Omdat dit ras gevoelig is en weinig stress aan kan, hebben we besloten om dit perceel te beregenen, ook al gaven de vochtsensoren aan dat het nog niet persé nodig was. In onderstaande grafiek is het bodemvochtniveau te zien voor en na de beregening.

(Klik om te vergroten)

Duidelijk te zien is het afnemende vochtniveau en de oplopende zuigspanning. De zuigspanning is de kracht waarmee een wortel aan de grond moet zuigen om er water uit te krijgen. Opvallend is dat vlak voor de beregening de zuigspanning van de onderste zuigspannings sensor naar 0 gaat. Na overleg met Agrometius zijn we tot de conclusie gekomen dat dit veroorzaakt is door het verhogen van het waterpeil in de sloten. De drainagebuizen werken in dit geval omgekeerd en brengen het water in het land. De capillaire werking van de grond zuigt het water op en geeft dit vervolgens af aan de planten.

De overige gewassen, uien, erwten, boontjes bieten en maïs staan er over het algemeen goed, al is de stand van de uien wel wat dun. Op het moment zit de groei er bij alle gewassen nog goed in. De percelen waar vorig jaar een groenbemester stond lijken het vocht beter vast te houden, dit is in het geval van de uien goed zichtbaar aan de waarden van de bodemvochtsensor die zeer stabiel blijven.

 

Herfst update 2014

11-10-2014

De herfst update is dit keer een stuk vroeger vergeleken met vorig jaar, we hebben dan ook een vroege en vrij vlotte aardappeloogst gehad. Het rooien ging in het begin zeer goed totdat het te droog werd om verder te gaan. De aardappelen zouden te veel beschadigen door de harde kluiten die in de aardappelrug zaten. Ondertussen waren de uien gerooid door Loonbedrijf Breure waardoor we verder konden met het opladen van de gele uien. Dit verliep zeer vlot en was dan ook zo gebeurd. De rode uien hebben we enkele dagen later opgeladen. Nadat we besloten hadden het haspel in te zetten om de grond vochtig te maken, viel er regen en konden we weer verder met het rooien van de aardappelen. De eerste dag na de regen bleek dat we nog iets langer geduld moesten hebben, maar de dag erna was de grond niet te nat meer. Wel hadden we last van veel grond die mee kwam met de aardappelen. Dit kwam door de zware grond en slechte omstandigheden waar we in het voorjaar mee moesten poten.

Na het aardappels rooien zijn we gelijk begonnen met het zaaien van de wintertarwe. Door de vroege aardappeloogst is dit jaar het zaaien ook vroeg begonnen wanneer we dit vergelijken met voorgaande jaren. Met de nieuwe combinatie, waarbij we een Kverneland CLI woelpoot met gelijk daar achter een rotorkopeg en zaaimachine gebruiken, waren we in staat om op een groot deel van de percelen in een enkele werkgang tarwe te zaaien, waar normaal twee of drie bewerkingen nodig zijn. Dit zorgt voor een grote besparing in brandstof en het werkt erg plezierig.

Tijdens het zaaien van de wintertarwe hebben we ook de eerste percelen bieten gerooid. Dit jaar mogen we wel spreken van een record opbrengst wat tonnen betreft. Ook het percentage suiker was goed. Wat nu nog rest is het rooien van de overige percelen suikerbieten en het inzaaien van deze percelen met wintertarwe. Verder moeten de percelen met de gezaaide groenbemesters nog geploegd worden zodat ze mooi 'zwart' de winter in gaan.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat de opbrengsten van de aardappelen goed waren, de opbrengst van de uien zeer goed en de suikerbieten tot nu toe ook zeer goed.

Uien laden

Laden van de uien

voorjaar 2014

15-06-2014

Het voorjaar kenmerkte zich door harde en stugge grond die moeilijk te bewerken was. Vaak waren meerdere bewerkingen nodig om de grond goed klaar te leggen, wat leidde tot veel slijtage aan messen en freeshaken en een hoog brandstof verbruik. De stugheid van de grond laat zicht verklaren door wegblijven van vorst in de winter en veel neerslag in die periode, waardoor er een harde "plaat" ontstond die maar moeilijk te verkruimelen was. Een aantal keren is er vlak na een bui regen de grond bewerkt omdat op dat moment de kluiten zachter zijn en makkelijker kapot gaan. Eerst zijn de suikerbieten gezaaid op 4 verschillende percelen waarvan 1 perceel met niet kerende grondbewerking, vooral op de zwaardere percelen was de opkomst niet optimaal door de grove ligging van de grond. Het uienland is klaargelegd met 2 rotorkopeggen (1 voorop en 1 achterop de tractor), ongeveer een week later gevolgd door een bewerking met de sneleg van loonbedrijf Breure. Een dag later zijn de uien gezaaid en deze staan er inmiddels goed op en de uien beginnen al wat te "bollen". Vervolgens zijn we aardappelen gaan poten nadat er op verschillende percelen eerst varkensdrijfmest is uitgereden. Het koste veel moeite om een mooi pootbed te krijgen en ook zijn er 2 percelen beregend voor het aanfrezen van de ruggen. Inmiddels staan de aardappelen er goed op omdat we zeer groeizaam weer hebben gehad en is ook de knolvorming op gang gekomen. Erwten en sperziebonen zaaien is wat naar achteren geschoven door het buiige weer. Erwten zijn in 2 fasen gezaaid omdat we eruit geregend zijn en als laatste zijn op 14 juni de sperziebonen gezaaid, de verwachting is dat deze in een week boven staan.

Samenvattend: Een moeilijk voorjaar, daarna zeer regelmatig regen en in mei/juni een enorm snelle groei van de gewassen.

Onderstaande foto's geven een mooi overzicht van de stand van de gewassen:

start seizoen 2014

24-02-2014

We zitten al weer bijna in de derde maand van 2014. We kunnen niet zeggen dat we de meeste kou achter de rug hebben, want kou hebben we niet echt gehad. Dit is jammer want om een goede structuur van de grond te krijgen is het altijd goed als er een stevige vorst over heen gaat om zo een betere verkruimeling te krijgen in het voojaar. Ook de kali hebben we nog niet kunnen strooien 'over de vorst', waar dit wel de voorkeur heeft om zo min mogelijk sporen te rijden.

Het bouwplan van 2014 is ten opzichte van 2013 uitgebreid met één gewas, namelijk: sperziebonen. Meer hierover kunt u hier vinden. Er worden dit jaar naast rode uien (Romy) ook gele uien geteeld van het ras Dormo. Ook bij de aardappels komt er een nieuw ras om de hoek kijken, namelijk: Antonia. Dit is een vastkokende aardappel die we gaan beproeven samen met de Nedato.

Inmiddels is het bemestingsplan helemaal rond en is de eerste vloeibare kunstmest al op de tarwe gespoten. In de komende periode zullen we nog meer kunstmest spuiten of strooien. Daarnaast moet het eigen geteelde pootgoed gesorteerd en behandeld worden, net als het overige pootgoed.

In de tussentijd blijven we nog hopen op vorst, maar voorlopig lijkt deze nog niet te komen.

Toedienen van vloeibare kunstmest

Toedienen van vloeibare kunstmest

herfst update

23-11-2013

Inmiddels is het laatste nieuws al weer van een paar maanden geleden. In de tussentijd hebben we uiteraard niet stilgezeten. Zo zijn in september en oktober alle aardappelen geoogst. Dat ging dit jaar zeer voorspoedig en zonder al te veel problemen hebben we de aardappelen allemaal netjes in kunnen schuren.

Ook de uien zijn inmiddels binnen, deze zijn door de late afrijping van het gewas pas laat gerooid. Door de overvloedige regenval zijn de Kamal uien veel te lang op het land blijven liggen. We hebben zelfs nog een aantal geulen moeten graven om het water weg te laten lopen. IInmiddels liggen de uien allemaal netjes binnen en zijn ze ook al goed droog.

De percelen aardappelland en het perceel waar de uien op geteeld zijn, zijn inmiddels geploegd of gespit en ingezaaid met wintertarwe van het ras Asano en Residence. Door de natte herftst viel het nog niet altijd mee om de percelen te bewerken, inmiddels zijn echter de laatste percelen grasgroenbemester ook 'winterklaar' gelegd.

Grasgroenbemester gezaaid

16-08-2013

Op 16 augustus hebben we een perceel tarwestoppel ingezaaid met Engels raaigras. Dit perceel waarop het stro verhakseld was is eerst losgetrokken met de Lemken Smaragd en vervolgens met de Kverneland I-drill ingezaaid. Na wat gewenning beviel de zaaicombinatie goed en is het resultaat een mooi vlak ingezaaid perceel grasgroenbemester. Dit zullen we in het najaar weer onderploegen en zorgt voor een goede en vruchtbare bodem voor de volgende teelt, namelijk suikerbieten.

Hieronder een filmpje van het zaaien:

Graan geoogst

08-08-2013

Op dezelfde dag dat we de zaaimachine hebben ontvangen zijn we ook begonnen met het dorsen van de eerste percelen wintertarwe. Op deze dag hebben we de eerste drie kleinere percelen er af gedraaid met een vochtpercentage tussen de 15 en 17%. Zaterdag 10 augustus zijn we verder gegaan en maandag 12 augustus hebben we de laatste wintertarwe gedorst. De opbrengst varierend tussen de 9,5 en 10,5 ton/ha zijn dit jaar goed te noemen. In de toekomst hopen we met de nieuwe zaaimachine minder zaaizaad te kunnen gebruiken en toch een betere plantdichtheid te krijgen.

Graanoogst

Nieuw zaaimachine

08-08-2013

Op de achtste van de achtste konden we dan eindelijk de nieuwe zaaimachine ophalen bij de dealer ZHE. Het gaat om een Kverneland Accord I-drill zaaimachine met de nieuwe CX-2 kouters. Na altijd met sleepkouters gewerkt te hebben werd het duidelijk dat met zogenaamde schijfkouters betere zaairesultaten te behalen vallen. Deze kouters snijden beter door de grond en kunnen zo het zaaizaad beter in de grond brengen. Ook is er minder last van eventueel loof of stro wat nog op het land ligt, de schijven snijden hier simpelweg doorheen.

De zaaimachine hebben we in het werk gesteld op het perceel waar de erwten hebben gestaan, nadat dit eerst losgetrokken was met de Lemken Smaragd. Het instellen van de zaaimachine met behulp van het Isobus beeldscherm vergt nog wat gewenning, maar dit zal op termijn niet veel moeite meer kosten.

Erwten geoogst

30-07-2013

Het is al weer een tijdje geleden sinds de laatste update. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en is er veel gebeurd. Op dinsdag 7 juli zijn de erwten geoogst door de loonwerker. Door de warmte was het nog even de vraag of de erwten niet te hard waren voor de verwerking, maar dit was niet het geval en dus konden de erwten gewoon tot conserven verwerkt worden. Vervolgens is op dit perceel Betacal uitgereden, een restproduct en goede kalkmeststof wat een bijproduct is van het raffineren van suiker in de suikerfabriek.

Erwten gezaaid

11-05-2013

Op zaterdag 11 mei zijn de Erwten van het ras Markado gezaaid. Dit werd gedaan door Loonbedrijf Verschoor en Oomen die met een John Deere trike uitvoering het perceel netjes heeft ingezaaid. De regen gaf even wat oponthoud, maar na een uurtje wachten kon het zaaien weer hervat worden en was het perceel tegen het eind van de middag gezaaid. De regen n in de dagen erna heeft gezorgd voor een goede ontkieming in de toch nog droge grond. Over een aantal maanden zullen de erwten gedorsen worden waarna ze verwerkt worden bij de afnemer.

Suikerbieten en uien gezaaid

03-04-2013

Omdat in de komende weken toch wat regen werd verwacht hebben we toch besloten om de suikerbieten en rode uien, beide op 3 april, te gaan zaaien. Dit ondanks de droge omstandigheden. De suikerbieten zijn van het ras Alexina en de uien zijn van het ras Kamal. Dit jaar hebben we het zaaibed voor het eerst bereid met een frontbereider van Cappon. Dit beviel zeer goed en zo kunnen we in een keer een goed en fijn zaaibed klaarleggen, voor zowel de uien als de bieten. Na het zaaien werd al snel de conclusie getrokken dat de grond inmiddels erg was uitgedroogd in de laatste weken. Daarom hebben we met een cambridgerol van een collega akkerbouwer het gezaaide land aangedrukt om het zaad een betere aansluiting met de vaste ondergrond te geven. Het is nu wachten op wat hogere temperaturen en regen om het zaad te laten ontkiemen.

Russische delegatie bezoekt bedrijf

19-03-2013

Op donderdag 19 maart mochten wij een Russische delegatie uit het oblast Lipetsk ontvangen. De delegatie bestond uit een aantal telers en vertegenwoordigers van het 'Department of Agriculture' in de Lipetsk regio. Zij waren op uitnodiging van Farm Frites in Nederland omdat Farm Frites een fabriek wil beginnen in Lipetsk. De fritesaardappel teelt is daar nu nog redelijk onbekend, daarom konden ze hiermee kennis maken in Nederland. Ook wilden ze een cooperatie bezoeken en hierdoor viel de keuze op de Nedato, een cooperatie op het gebied van aardappelen. Vervolgens mochten wij als teler en lid van de Nedato ons bedrijf laten zien. Na een korte presentatie en een filmpje was er de gelegenheid voor de bezoekers om het machinepark te bekijken. Ook is een interview afgenomen dat binnenkort zal verschijnen op Rusnet 1.

Russische Delegatie

             Update: Filmpje bezoek (In het Russisch, zonder ondertiteling)

            

GeDuHo goes green! : contract zonnepanelen getekend

01-02-2013

Na veel rekenwerk en vele gesprekken met diverse aanbieders hebben we vrijdag 1 februari 2013 het contract getekend voor de levering van zonnepanelen. Hierbij laten we meteen ons oude astbesthoudende dak saneren en vervangen voor een nieuw dak. Het uitvoerende bedrijf is 'Energieplusdak' geworden. Na enkele goede gesprekken en stevig onderhandelen kwamen zij met de beste deal. Wanneer de laatste zaken zijn geregeld zullen, tijdens een paar dagen van goed weer, het dak en de zonnepanelen geplaatst worden. Wanneer begonnen wordt met het plaatsen van de panelen zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen via de website en twitter.

Suikerbieten zijn gerooid

17-11-2012

Na een vrij natte periode was het land afgelopen week dan toch droog genoeg om de suikerbieten van het ras Anastasia netjes te kunnen rooien. Het zou de week erna weer gaan regenen dus de condities waren nu op zijn best, de bieten moeten namelijk voor de ophaalronde van 6 december klaarliggen. Vrijdagavond 16 november hadden we het eerste perceel eruit en zaterdag 17 november hebben we het tweede perceel gerooid. De bieten hebben we op dit moment op het erf liggen totdat ze opgehaald worden voor de verwerking tot suiker. Over de opbrengst is nog niet veel te zeggen, hoewel het aantal bieten van rond de vijf kilo vrij groot is als je een blik op de hoop werpt.
Inmiddels is ook het land weer geploegd, al het land is nu dus zo goed als winterklaar.
Klik hier voor meer foto's van het bietenrooien.

De Holmer Terra Dos T2 van de loonwerker

Bieten lossen

Wintertarwe gezaaid

11-10-2012

Na het aardappelsrooien was er geen tijd om stil te zitten, we zijn gelijk doorgegaan met het zaaien van de wintertarwe van de rassen Residence en Premio. Met de Lemken Smaragd hebben we het aardappelland overdwars losgetrokken waarna vervolgens de tarwe kon worden ingezaaid. Deze manier passen we inmiddels al enkele jaren toe en bevalt ons prima. Waar we vroeger nog veel spitten en ploegden proberen we nu zoveel mogelijk de Smaragd te gebruiken. Dit doen we om zo brandstof uit te sparen en de achtergebleven aardappeltjes bovenin de grond te houden zodat deze kapot kunnen vriezen in de winter en geen opslag vormen het komende jaar.

Aardappels zijn binnen!

09-10-2012

Op dinsdag 9 oktober was het zover, de laatste twee vrachtjes aardappels werden gerooid. We kunnen terugkijken op een goed aardappelseizoen waarin we niet al te veel tegenslagen of slecht weer hebben gehad. Het rooien van de aardappels verliep dit jaar ook vlot, we hebben zonder al te veel pech goed door kunnen rooien. De vastkokende rassen hebben we de eerste helft van september gerooid samen met enkele hectares ATR pootgoed. De kruimige rassen op de zware grond bleven dit jaar lang doorgroeien en daardoor hebben we in de tweede helft van september en begin oktober deze aardappels kunnen rooien, nadat ze goed afgestorven waren.

Vernieuwde site online

24-09-2012

Zoals u kunt zien hebben we de laatste tijd gewerkt aan een volledig vernieuwde site. U kunt onder andere onze tweets zien links in de navigatiebalk en het weer in Oud-Beijerland. Het design is lichter geworden en heeft een wat meer georganiseerde structuur. We hopen dat u het resultaat geslaagd vind!

Geduho nu ook op twitter

26-08-2012

Wij zijn tegenwoordig ook actief op twitter. We proberen om regelmatig te laten zien waar we mee bezig zijn. Volg dus @geduho op twitter, of klik hier!

Graan is geoogst

25-08-2012

Het was dit jaar voor de verandering eens een jaar waarin we redelijk op ons gemak de tarwe oogst binnen hebben kunnen halen. De opbrengsten lijken wat lager dan gemiddeld, dit is waarschijnlijk te wijten aan de vele regenval en de strenge vorst die de zomertarwe te verduren heeft gekregen. Inmiddels zijn de stoppels op de meeste percelen al weer ondergewerkt en een enkel perceel is ingezaaid met grasgroenbemester.

Kisten gewassen

04-08-2012

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het wassen van al onze kisten voor de aardappelbewaring. Het is belangrijk dat de kisten goed schoon zijn in verband met hygiëne, ziekten en kiemremmers. Hiervoor hebben we een volautomatische kistenwasser en -ontsmetter gehuurd van Koelhuis Bergmans uit Friesland. Deze machine had een snelheid van 40 a� 50 kisten per uur, geen overbodige luxe met een kleine 3000 kisten die gewassen moesten worden. Ook was dit gelijk een goede gelegenheid om een eventuele slechte kisten te repareren. Klik op de foto voor meer foto's.

Kisten wassen

Voorjaarswerkzaamheden

03-04-2012

Dankzij het warme weer in de maand maart konden wij onder mooie omstandigheden de nodige dingen op het land doen. Het land voor de suikerbieten klaarleggen en de suikerbieten zaaien en natuurlijk de voorbereidingen treffen voor het aardappelspoten. Klik op de foto voor meer.

foto's uit de oude doos

Na een tijd zoeken in de oude fotoalbums hebben we enkele mooie kiekjes van vroeger gevonden. De meeste foto's zijn genomen bij het rooien en inschuren van de witlof wortelen. Klik op de foto voor meer foto's.

Fiat 1100

Ploegen en zomertarwe zaaien

23-01-2012

Het boerenvak blijft je verrassen, ieder jaar is het weer anders. Dit jaar begon koud en hadden we al snel een vorst periode. Het grootste deel van de tarwe was al ingezaaid alleen de percelen waar spruiten hadden gestaan moesten worden geploegd en ingezaaid met zomertarwe. Aan het begin van de vorst periode konden wij dit goed doen. De vorst zorgt ervoor dat de grond harder is waardoor de machines minder insporen en de structuur behouden blijft.

ploegen en wintertarwe zaaien

16-10-2011

Inmiddels zijn de aardappelen er al weer een paar weken uit en zijn wij volop bezig met ploegen en het zaaien van wintertarwe.

Aflevering nieuwe aardappelrooier

2010

In de zomer van 2010 hebben wij een andere aardappelrooier gekocht in Engeland. Na een lange rit kwam deze aan op ons bedrijf. De rooier heeft een grote productvriendelijkheid wat erg belangrijk is bij de oogst van tafelaardappelen. Na het ombouwen van de rooier van 90cm ruggen naar 75cm ruggen hebben wij met deze rooier inmiddels 2 seizoenen gewerkt. Na enige aanpassingen en wat gewenning blijkt het een geweldige rooier waar wij nog vele jaren mee hopen te oogsten. Kisten wassen