Suikerbieten

Het zaaien gebeurt in maart/april in een fijn gemaakt zaaibed. Dit doen wij sinds een aantal jaar niet zelf meer maar laten dit door het loonbedrijf doen. Tijdens de teelt kan er een aantal keren geschoffeld worden en eventuele aardappelopslag wordt bestreden. Verder wordt er onkruid bestreden met het lage doseringssysteem, waarbij kiemende onkruiden in een vroeg stadium met lage dosis onkruidbestrijdingsmiddel worden bestreden. In de herfst wordt er gewasbescherming uitgevoerd tegen bladziektes zoals Sercospora.
In verband met de aardappeloogst worden onze bieten laat in de bietencampagne opgehaald. Daardoor rooien wij de bieten meestal vanaf november tot half december.

 

Bieten zaaien

Schoffelen
Bieten rooien